Hakkımızda

ÇEVRE VE HAYVAN DOSTLARI DERNEĞİ (ÇEHAYDER)

Çevre ve o çevrenin içinde yaşayan can dostlarımız ve bizler. Yaşanabilir bir dünya için yola çıktık.

ÇEHAYDER, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu huzur dolu bir dünya arzusu ile hareket etmektedir.

Bizim hayat kaynağımız çevreyi ve can dostlarımızı korumak en temel hedefimizdir. Konuşamayan Dünya Ortaklarımızın sesi ve koruyucusu olma kararlılığındayız.

ÇEHAYDER, Çevre ve hayvan hakkı ihlâlleri durumlarında her türlü hukuki süreci başlatmak, müdahil olmak ve takip etmek, tüketici, çevre ve hayvan haklarının hukuki zeminde tanınması ve geliştirilmesi için yasa çalışmaları yapmak, toplumda çevre ve hayvan sevgisi bilincini geliştirmek,  tüketici, çevre ve hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek, ekosistem  bütünlüğü içerisinde yaşanabilir temiz ve yeşil bir çevre ile tüm hayvanların öncelikle yaşam hakları ile ferahlarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

ÇEVRE ve HAYVAN… 

Çevre ve Hayvan Dostları Derneği olarak; bağımsız, özgür, hayatın her alanında yer alan etkin bir STK olmak için çalışıyoruz.

Çevre ve Can dostlarımız bizim için mutluluğumuzun resmi ve var oluş nedenimiz… Olmazsa olmazımız.

ÇEHAYDER; hedefleri doğrultusunda hukuki mücadele, proje, araştırma, rapor, analiz, anket, eğitim, yayın, lobi, medya faaliyetleri, AR-GE, etkinlik, çalıştay, panel ve toplantılar vb. yaparak idare, bürokrasi, karar mekanizmaları ve kamuoyu üzerinde etkili olmaya çalışır.

LOGONUN ANLAMI

Çevre ve Hayvan Dostları Derneğinin Logosu

Logoda Çevreyi simgeleyen yeşil ve mavi yapraklar ile bir hayvan silueti bulunmaktadır.

Mavi ve Yeşil renklerin hakim olduğu logo; denizi, ormanları, havayı, suyu ve içindeki tüm canlılarıyla birlikte dünyamızı yaşanır kılmaya gayret eden derneğimizin amacını ortaya koymaktadır.

ÇEHAYDER çıktığı bu yolda başarıdan başarıya koşacağına olan inancımız tamdır.