Köpeğinin Öldürülmesi Haksız Tahrik Nedeni

ÖZET: Köpeğinin öldürülmesi nedeni ile kişi haksız tahrike maruz kalmış olabilir.

(Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/37180 E. 2014/36422 K.)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ      : Ezine Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ              : 13/04/2010

NUMARASI                 : 2010/277 E. ve 2010/337 K.

SUÇ                  : Tehdit

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması çalışması kapsamında, sanığa ait köpeğin, zabıta memuru olan mağdur ve iş arkadaşlarınca alınıp götürüldüğü, bunu fark eden sanığın belediyeye giderek köpeği almasının ardından köpeğin öldüğü ve sanığın eylemlerinin de bu olaydan sonra başladığının kabulü karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerinde durularak, sanık hakkında, TCK’nın 29. maddesinin uygulanma imkanının tartışılmaması,

Kanuna aykırı ve sanık M.. U..’nun temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*